Julsaga Dag 9 Ricardo

"José Feliciano med låten Um Feliz Natal"
 
Det var drygt vakna denna dag 😂 Sängen kändes so varm och go att ögonen inte ville öppna sig. Det är -4'C ute men det snöar så det står det härliga till och då jag bara har 18'C inomhus så är ju sängen naturligtvis skön att vistas i.
 
9 December 2019. Ricardo:
 
Den största staden Kattis någonsin vistats i under sin levnadstid var Stockholm och Göteborg. Hon tittade ut ur fönstret på staden som passerade revy under henne och den tycktes sträcka sig åt alla håll och kanter ända till horisonten. Det var en fasansfull tanke för henne att så många människor kunde bo i en och samma stad och dessutom verkade vara så tätt befolkat. Var än man tittade var det folk i rörelse. Det var då hon kom underfund med att dom inte flög mot någon flygplats utan rakt in i stadens centrum. 
 
Hon frågade om det och chaffören som satt fram vände sig om i sättet litegranna och sa att dom skulle till ett kontorshus som hon nu var ägare av i downtown. Detta var ett omskakande besked. Hon kom också att tänka på att hon inte varit introducerad till denna man som hon talade med. Han var lång och gänglig med väldigt snaggat hår i militär stil. Han var klädd i en blå och guld uniform och en keps som såg ut att vara 4 storlekar för stor för honom. Hon sa sitt namn och mannen svarade att han visste det, men att han hette Ricardo. Det osade latina manlighet om honom och hon tänkte att denna individ måste ha halva Brasiliens kvinnliga befolkning hack i häl efter sig. Hon log lite generat men tog det för vad det var. En singel tjejs fantasier.
 
Kort därefter landade dom på ett höghus tak. En skrämmande skakig upplevelse då kast vindar på så hög höjd gjorde att piloten fick parera varje pust som tvär tryckte helikoptern både hit och dit. Ricardo öppnade dörren och snabbt ledde dom till en dörr som ledde direkt in i en hiss. 45 våningar senare så var dom nere i parkerings garaget och där frågade han henne vilken bil hon ville använda för dagen. Han svepte med handen framför en rad parkerade bilar. Allt från sportbilar till en guldfärgad limosin. Det blev en svart Mercedes med tonade rutor då den praktiskt tänkande kvinna hon var fann det svårt att förstå att fyra personer skulle rymmas i snoffsig sportbil som verkade byggd för två. Det var nu Ricardo skulle göra skäl för sitt namn, för han trodde i sitt sätt att köra, att han var Ricardo Patrese Formel Ett förare. Kattis pep till när han tog svängarna ut ur parkeringshuset med tjutande däck. Maria dock, skrattade förtjust åt hans tilltag och det var uppenbart att detta liksom hörde till rutinerna. Hennes pappa måste varit halv galen tänkte hon. En fartdåre på direktörs nivå... (fortsättning följer imorgon )
 

 
English:
 
It was a tough start of the day! The bed felt so warm and cozy that the eyes didn't want to open themselves. It is -4'C/25'F outside and it is snowing. I have +18'C/40'F indoors so the bed is a cozy place to spend time in.
 
9th December 2019. Ricardo
 
The largest city that Cathy in her entire life had ever been in was Stockholm and Gothenburg. She looked out at the city passing beneath them in amazement as it stretched out from one horizon to the next. It was a harrowing thought for her to think that so many people could live and work so tightly packed onto one another. Wherever she looked there were people in motion and it was then it struck her that they were not flying towards an airport, but seemed to be flying straight into the center of the city.
 
She asked about it and the chaffeur that sat in front of her turned around slightly in his seat and told her that they were headed to an office building that she now was the owner and company CEO of. That was literally earth shattering news for her. She then came to realize that she had not been properly introduced to the man speaking to her. He was a long thin man with short cut military style hair. He was dressed in a blue and gold uniform and a caps that seemed four sizes too large for his head. She said her name and he responded with at nodd and said he knew and then said his name was Ricardo. It was a stiff scent of latino masculinity about him and she thought that it was nigh impossible that not half of the women in Brazil where chasing after him. She smiled a little embarrassed at the thought, but then again, she was a single woman, with lustful fantasies.
 
Shortly thereafter they landed on a high rise roof. A scary, shaky experience since wind gusts were common at these levels and the pilot had to fight them as they pushed the helicopter this way and that. Ricardo opened the door and quickly led the trio to an elevator that went down 45 stories into the basement garage. Arriving there he asked her which vehicle would be used today. He swept his hand indicating a wide variety of vehicles to choose from that stood parked there. Everything from sports cars to a gold painted limosine. As the practical woman she was she chose a black Mercedes since she couldn't wrap it around her fingers how 4 people would fit in a vehicle that seemed to be built for two. It was now Ricardo would give a good reason for his name. When he drove he drove like the formula one racing driver Ricardo Patrese and Cathy squeeled in unison with the tires as he took the corners on their way out of the garage. Maria on the other hand giggled with glee at his way of driving and it was obvious that this was something commonplace. Her father, she thought, must have been a crazy speed fanatic CEO desk jockey and held onto the door handle tightly..(more tomorrow..)
 
Godmiddag och Goddag från Bloggen.
 
.