Julsaga Dag 3 Spännande Tension

"Knud Lindhard med låten Christmas On My Mind"
 
Efter nästan 12 timmar sömn har man slutligen fått bukt på migränen och känner sig utvilad och pigg.
 
3 December 2019: Spännande.
 
Efter sitt långa samtal med mannen från Brasilien så funderade Kattis hur hon skulle gå vidare. Det var inte som hon direkt kände någon förlust över att hennes far hade dött, men samtidigt fanns det där en familje anknytning som gjorde att hon kände sig lite melankolisk. Under samtalets gång hade det blivit frågan om hur hennes far skulle begravas och arvet efter honom och om hon skulle resa ner till Brasilien för att ta hand om hans ägor. Hon kom att förstå att dessa ägor var enorma. Delar av ur skogen Amazonas var innefattad i detta. Inte direkt för att hon förstod hur det var möjligt, men hon ifrågasatte det inte. För stunden i alla fall.
 
Det var ju inte som att hon hade råd med resan, dock så svarade mannen i Brasilien att det hade hon visst det, och att han kunde skicka henne en klump summa som fick det att bokstavligt bli en klump i hennes hals och mage. Hon uppgav för säkerhets skull sin PayPal och en timme senare fanns pengarna på kontot där. Hon satt bara och stirrade med otroende ögon. Så mycket pengar hade hon inte ens fantiserat om i sitt liv, och mannen från Brasilien, som det senare visade sig, var hennes fars advokat, sa att den summan var bara en tio tusendel av det arv hon hade att hämta. Fattig flicka bli miljardärska på två sekunder tänkte hon och skrattade uppgivet åt det hela. Som den ordningsamma tjej hon var så ringde hon och bokade tid för att fixa ett nytt pass och ett tillfälligt pass för snabb avresa. Två dagar senare var det ordnat och biljetter bokade på flyget till Lissabon där hon senare samma kväll skulle flyga till Brasilia. Hon undrade varför det inte fanns något direkt flyg men det var inte direkt oväntat heller.
 
Första gången på ett flyg, första gången resa till utlandet, första gången helt ensam om att måste ta hand om alla detaljer. Det kändes henne övermäktigt, men hon fann sig snart tillrätta då hon satt och tittade på dessa stora flygplan som lyfte från Lissabons Flygplats. Strax före midnatt var det så dags att gå ombord och fyrtio minuter senare så lyfte planet. Känslan av starten och när flygplanet var som ett rus i hennes kropp. Hon skrattade lite generat bakom handen sin då hon liknade känslan vid en slags orgasm och rodnade kände hon. Hon var på väg. Den kvinna som satt brevid henne tittade roat på henne och frågade sen om det var första gången. Kattis flämtade ur sig ett skyndsamt ja och då svarade kvinnan att det hade varit likadant för henne. På Brasilia's flygplats skulle hon mötas av advokaten och sen flygas i hennes pappas privata helikopter till hemmet. Den tanken plötsligt slog henne. Det var ju hennes helikopter nu...(fortsättning följer imorgon ...)
 

English:
 
After almost 12 hours of sleep my migrane is officially gone and I feel rested and ready for the day.
 
3 December 2019: The Tension:
 
After her long conversation with the man from Brazil, Cathy wondered how she would move on. It was not exactly as if she had any feelings of loss about her father's passing, but at the same time there still was a feeling of family there that made her feel a little melancoly. During the conversation the issue about her fathers inheritance, property and funeral came up and if she would travel down to Brazil to take care of business. It also became apparent that her father had immense properties and part of a jungle area in the Amazons. Not that she exactly knew how that was even possible but there and then she didn't question it. Well, at least for the present.
 
It wasn't either directly possible for her to travel at short notice since she hadn't the economic means to do so, but then the man in Brazil, her fathers attourney as it soon became apparent about told her that she did have the means for that and that he would forward a clump sum of money to her so she could get whatever she needed to make it happen. He told her how much it was and that gave her a lump in her throat and stomach. She gave him her paypal details for safety sake and an hour later the money manifested itself on the account. She just sat and stared at the screen with unbelieving eyes. In all her life she had not seen so much money ever. The attorney assured her that that was only a ten thousands part of the amount she would have at her disposal once the inheritance had been signed over to her. Poor girl to biljonare in two seconds she thought and laughed a little lost at the thought. As the person of order she was, she called and booked time for a passport and a temporary one so she could leave as soon as possible. She booked the flight through Lisbon which was the only way to get to Brasilia from Europe. She wondered why that was but didn't have the energy to continue it. The flight from Lisbon would leave the same night she got there.
 
First time flying, first time on a trip to another foreign country, first time alone at having to deal with everything and detailing plans. It felt overwhelming, but when she finally was at the airport in Lisbon looking out at the big airplanes taking off and landing, she started to feel that she actually could handle this pressure and tension. Just before midnight it was time for boarding and forty minutes later the big plane left the ground. The feeling at take off made her blush and she giggled at herself behind her hand, for thinking that the rush in the body reminded her of an orgasm. The woman next to her watched her with a big smile on her face and asked Cathy if it was the first time she was flying. Cathy let out a flushed yes and the lady answered her with a pat on her hand that it was exactly the way she had felt the first time on an aeroplane. At Brazilias airport the attorney would meet her to help her through customs quickly and take her to her fathers helicopter that would fly them out to his property. Suddenly it dawned on her, that that helicopter in fact was hers now... (to be continued tomorrow..)
 
Godmorgon och Goddag från Bloggen.
 
.