Julsaga Dag 2 Darkness Falls

"Simone med låten Então Natal"
( portugesisk men ni känner igen den )
 
Denna morgon vaknar man med en öron och skalle splittrande migrän och undrande över hur man ska ta sig igenom denna dag då jag har så mycket som måste göras. 😑
 
Andra December 2019 Mörkret faller:
 
Vad kan vara värre tänkte Kattis för sig själv. Dels far strömmen i lägenheten och dels är det -20'C grader kallt ute. Hon tittade ut genom fönstret lite missmodigt och såg att det var nästan mörkt. En svart stund sänkte sig över sinnena. Det var bara fjorton dagar sen hon begravt sin mor, och far sin hade försvunnit för länge sen ur hennes liv. Hon letade reda på en ficklampa som hon i senaste städnings yran lagt på ett ställe för att komma ihåg var den var, men naturligtvis så var den ju som försvunnen den med. Typiskt var ordet närmare till hands. Hon hittade dock några värme ljus och tände dom och kollade sen säkringarna för att konstatera att det inte var nån av dom som hade farit. Alltså var alla utan ström.
 
Mobilen ringde, och hon tittade slött på den med en suck och undrade vem det nu kunde vara. Dolt nummer var inte precis ett som hon gärna svarade på, men kände sig manad att göra det nu när det var mörkt överallt, och det kunde ju vara nått livshotande. En manlig röst hördes men det sprakade så mycket i luren att hon la på igen utan att säga något. Hon skakade på huvudet och satte sig i soffan och drog en filt över sig och tänkte att hon och katten kunde lika gärna vänta tills det blev ljust igen. Det skulle dröja. Hon vaknade till med ett skutt, efter att ha slumrat in och såg att hon och katten hade sovit i nästan fyra timmar och det var nästan dags att gå lägga sig inför morgondagens jobb pass. Ett jobb som hon tolererade för att hon behövde pengarna. Linje arbetare på en fabrik hade inte varit hennes drömmars mål, men i bristen på platser i samhället hon bodde i så var alternativen få.
 
Skyndsamt lagade hon mat och tittade sen på mobilen och såg att det var 12 missade samtal från samma dolda nummer, eller vad hon antog var samma. Just då ringde det igen och då var samtalet mera klart och en man talade till henne på portugesiska till en början. Hon svarade på engelska att hon inte kunde språket varpå mannen i telefonen började prata med henne på bruten engelska. Sakta gick det upp ett ljus för henne att denna man pratade om hennes far. Hon lyssnade mer intresserat på samtalet som snart tog sig en dyster vändning. Hennes far hade hittats avliden i sitt hem utanför Sâo Dé Julio som låg en bit utanför huvudstaden Brasilia. Denna Jul skulle inte bli som Kattis hade tänkt sig. (fortsättning följer imorgon...)
 

English:
 
This morning one wakes up with a thundering migrane and pressure in the ears and wondering how on earth one is going to get through the day, especially when there is so much to do.
 
2nd December 2019, Darkness Falls:
 
What can be worse Cathy thinks to herself. First the power disappears and secondly it is -20'C/-4'F outside. She looked a little disparaged out the window and saw that it was getting dark already. A dark moment that descended over the senses. It was only a fortnight ago she had buried her dear mother and her father had disappeared out of her life a long time ago. She started looking for the torch that she had placed in a good spot to remember where it was when she last cleaned the apartment, but of course it was nowhere to be found. Typical thing she thought to herself. She did however find some candles that she lit and went to check the fuse box just to be sure it wasn't one of the fuses that had abruptly ended its life. Not that either she thought to herself. Then logically speaking everyone else must be without power.
 
The mobilephone rang, and she looked at it half heartedly and sighed, wondering who would be calling her now. Hidden number was not exactly a number that she answered in normal circumstances, but felt it may be in its place to do so now when the power was gone. It might be a life threatening situation. A male voice was heard on the other end but it crackled and sounded so bad that she hung up again. She shook her head and went to the couch and sat down in it and pulled a blankett över herself and the cat made her company. Just wait it out was closest at hand and she cuddled the cat. It would take a while until the power returned. Four hours later she woke up with a startled look on her face and looked at the time. It was soon time to go to bed before work in the morning. A job that she just barely tolererated but was in dire need of for the money sake. It was far from her dream workplace but what could she do in a small town with few alternatives to choose from. A factory linesman was the only alternative she had at the time.
 
Quickly she made herself some dinner and then glanced at the mobilephone and saw to her surprise that there was 12 missed calls from the same hidden number. Well, at least she thought it was the same one. Just then it rang again and she answered trying not to sound annoyed. The caller could this time be heard more clearly and it was a man speaking portugese to her. She told him she could not understand him upon which he in broken english tried to tell her what he had to say. Slowly it dawned on her that it had to do with her long lost father. Starting to listen more with interest it became clear that even this call was of a dark nature. Her father had been found dead in his home outside of São Dé Julio that was a bit outside of the capital av Brasilia. This Christmas would not be the way Cathy thought it would be. ( to be continued tomorrow..)
 
Godmorgon och Goddag från Bloggen.
 
.