Being Part of Yesterday 
"Gale Garnett med låten Sing In The Sunshine"
( True Retro )
 
Att föreställa sig att man har varit liten en gång i tiden är svårt att begripa. En sak vet jag dock att det fräknar jag hade över ansiktet, bokstavligt blev bort brända av solen. Jag har väl en och annan kvar men efter den kraftiga exponeringen så blev det som om jag gjort laser behandling för att få bort dom.
 
Var är jag då någonstans i bilderna. Jo, jag är på ett ställe som heter Oskarsberg på Svenska eller Rorke's Drift som det egentligen heter. Ur historiskt perspektiv så skulle man väl kunna säga att hela den bygden är del av det Syd Afrikanska och Britiska Historiska Arvet. Här utkämpades ett stor slag mot Zuluerna och Rorke's Drift blev som en "sista utpost". Denna upväxt på landsbygden innebar en massa förändring för en liten då det blev skolstart för det innebar att bo borta på den ort där skolan var hos vänner till familjen. Det blev slutligen ohållbart och innebar att familjen fick en annan placering på annan ort, i det här fallet eShowe.
 
Här är också min boks ursprung där Peter tillbringade första tiden av sitt unga liv.
 

 
English:
 
To imagine oneself as having been this young is hard to put perspective on. One thing I however know is that the freckles I had in my face literally gott burned away with the intense blistering  that I suffered. I have one or two here and there still in my face but the powerful exposure to the sun could just as well have been a laser treatment.
 
Where was I then in these pictures above. Well I was in a place that in Swedish is called Oscarsberg, but in true form is called Rorke's Drift. It is part of the South African and British Cultural Heritage and History. Here one of the biggest battles against the Zulu's was fought and Rorke's Drift became like a last outpost. A fort and mission station. This uppbringing in this very rural area had its disadvantages creating its own set of problems since I had to go to the city to go to school and as a 6 year old having to live with friends of the family didn't work out in the long run. It meant the family eventually transferred to a town called eShowe where there were schools more suited.
 
This place is also the birthplace of Peter in the book that I have written. I am nearing its completion and a few rewrites..
 
Godnatt och Godmorgon från Bloggen
 
.